PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA 2018 R.

Styczeń

Za ewangelizację: Aby chrześcijanie, a także inne mniejszości religijne w krajach azjatyckich, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Luty

Ogólna: Aby ci, którzy mają władzę ekonomiczną, polityczną i duchową, nie ulegali pokusie korupcji.

Marzec

Za ewangelizację: Aby cały Kościół dostrzegł pilną potrzebę formacji do duchowego rozeznania na poziomie osobistym i wspólnotowym.

Kwiecień

Ogólna: Aby odpowiedzialni za zarządzanie gospodarką światową znaleźli odwagę do powiedzenia „nie” gospodarce wykluczenia, otwierając nowe drogi.

Maj

Za ewangelizację: Aby świeccy, poprzez wykorzystanie własnej kreatywności, wypełniali swoją szczególną misję w służbie wyzwaniom współczesnego świata.

Czerwiec

Ogólna: Aby portale społecznościowe promowały solidarność i uczyły poszanowania drugiego człowieka w jego odmienności.

Lipiec

Za ewangelizację: Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, znaleźli pomoc i pocieszenie w przyjaźni Pana i swoich braci.

Sierpień

Ogólna: Aby decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodzinę jako jeden ze skarbów ludzkości.

Wrzesień

Ogólna: Aby młodzi na kontynencie afrykańskim mieli dostęp do edukacji i pracy w swoich krajach.

Październik

Za ewangelizację: Aby osoby konsekrowane wzbudziły w sobie zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i pozbawionych głosu.

Listopad

Ogólna: Aby język serca i dialogu miał zawsze przewagę nad językiem broni.

Grudzień

Za ewangelizację: Aby osoby zaangażowane w służbę przekazywania wiary znalazły w dialogu z kulturą właściwy język na współczesne czasy.