Chludowski dom misyjny przyjął nowicjuszy


28 września w domu nowicjackim św. Stanisława Kostki w Chludowie podczas porannej Mszy Świętej, której przewodniczył rektor o. Jan Wróblewski SVD, dwóch postulantów: Artiem i Piotr zostało wprowadzonych do nowicjatu. Obrzęd wprowadzenia nastąpił po homilii.

Po odśpiewaniu hymnu Veni Creator mistrz nowicjatu o. Franciszek Bąk SVD wezwał imiennie obydwu kandydatów do potwierdzenia gotowości wstąpienia do nowicjatu Zgromadzenia Słowa Bożego (Misjonarze Werbiści). W krótkim dialogu z głównym celebransem Artiem i Piotr wyrazili chęć rozpoczęcia nowicjatu, a tym samym przygotowania się do złożenia ślubów zakonnych. Na zakończenie obrzędu kandydaci otrzymali konstytucje i Vademecum (modlitewnik) Zgromadzenia Słowa Bożego.

W czasie homilii rektor o. Jan Wróblewski, przywołując regułę św. Benedykta oraz konstytucję numer 512, Zgromadzenia Słowa Bożego, przypomniał, czym jest nowicjat:

„W nowicjacie powołanie ma dojrzewać i wyklarować się. Nowicjusza wprowadza się w naśladowanie Chrystusa, jak je ukazują życie, duchowość i konstytucje naszego Zgromadzenia. W ten sposób uczy się on coraz bardziej zdecydowanie podążać za Chrystusem. Żywe powiązanie ze Słowem Bożym i życie we wspólnocie powinno go doprowadzić do głębszego zrozumienia siebie i lepszego poznania naszego Zgromadzenia. I tak będzie mógł powziąć odpowiedzialną decyzję co do powołania.” Innymi słowy nowicjat ma za zadanie zaprzyjaźnić kandydata z Chrystusem, to On ma stać się Jego mistrzem i Panem.

(JAW)

Fot. Franciszek Bąk SVD