Tu, w tym mieście, w Steyl, wszystko się zaczęło


W Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego stało się tradycją, że „wieczysty nowicjat”, czyli roczne przygotowanie do złożenia ślubów wieczystych, kończy się pielgrzymką do Steyl w Holandii. Ta niewielka miejscowość, a właściwie dzielnica miasteczka Tegelen, to miejsce, gdzie św. Arnold Janssen założył trzy Zgromadzenia:  Słowa Bożego, Sióstr Służebnic Ducha Świętego i Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji. Tam też znajduje się jego grób.

W dniach 28.07. – 01.08, czterej współbracia: Isaac Kwame Anim-Addo, Godfred Koranteng, Mark Okuk i Paweł Wodzień, którzy w tym roku 8 września złożą śluby wieczyste w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie, udali się w towarzystwie opiekuna duchowego o. Jan Wróblewskiego do Steyl i miejsc związanych z życiem i działalnością św. Arnolda.

Pierwszy dzień pielgrzymki poświęcony był modlitwie przy grobie o. Założyciela i zwiedzaniu domu macierzystego werbistów, cmentarza, Domu św. Grzegorza, gdzie umarł św. Arnold oraz domów macierzystych obu zgromadzeń żeńskich.

Drugiego dnia uczestnicy pielgrzymki modlili się i zwiedzali słynne w Niemczech północnych sanktuarium maryjne w Kevelaer, do którego wiele razy pielgrzymował św. Arnold. Zajrzeli także do Goch, rodzinnego miasta swego założyciela. Była okazja, by pomodlić się w domu, gdzie urodził się, a także nawiedzić kościół parafialny, w którym przyjął chrzest. Pobyt w Goch zakończył się wizytą we wspólnocie werbistów, którzy pracują w centrum pielgrzymkowym św. Arnolda Janssena. Tam znajduje się też kościół pod jego wezwaniem, a w nim chrzcielnica, przy której został ochrzczony.

Breda i Teteringen były celem pielgrzymowania kolejnego dnia. To pierwsze holenderskie miasteczko zawdzięcza dywizji pancernej gen. Stanisława Maczka ocalenie w czasie II Wojny Światowej. Była okazja pomodlić się na cmentarzu żołnierzy polskich, poległych w walkach z Niemcami oraz w centrum Bredy przy pomniku-obrazie Matki Bożej Częstochowskiej, który w 1954 r. tutejsi mieszkańcy ufundowali jako wotum wdzięczności Polakom. Ponieważ blisko Bredy leży Teteringen, gdzie znajduje się werbistowski dom, w którym w czasie II Wojny Światowej i bezpośrednio po niej wielu polskich werbistów znalazło schronienie, dlatego również to miejsca znalazło się na pielgrzymim szlaku.

W drodze powrotnej do Polski nadarzyła się okazja, by na krótko zatrzymać się w werbistowskim Misyjnym Seminarium w Sankt Augustin k. Bonn. To tutaj przed II Wojną Światową przyjął święcenia kapłańskie bł. o. Ludwik Mzyk, a w latach powojennych wielu polskich współbraci.

Pozostaje zachować ufność, że modlitwa w miejscach związanych z życiem o. Założyciela sprawi, że Jego wstawiennictwo przyczyni się do godnego złożenia ślubów zakonnych, przyjęcia święceń kapłańskich i wyjedna naszym klerykom potrzebne łaski na dalsze lata życia w Zgromadzeniu.

JAW

Fot. Archiwum SVD