Werbiści na Szewskiej


29 stycznia podczas spotkania pn. „Misja na Szewskiej”  w Poznaniu o. Franciszek Bąk SVD z Chludowa, mistrz nowicjatu  w polskiej prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, przedstawił osobę i dzieło misjonarza werbisty o. Mariana Żelazka. Ten, od nieco ponad roku, Sługa Boży pochodzi z podpoznańskiego Palędzia.

Podczas spotkania, zorganizowanego z okazji 102. rocznicy urodzin o. Mariana,  goście najpierw obejrzeli najnowszy film  dokumentalny według scenariusza i w reżyserii w Andrzeja Biernackiego o o. Żelazku pt. „Siewca nadziei”. Następnie wysłuchali prelekcji pt. „Ojciec trędowatych. Sługa Boży o. Marian Żelazek SVD”, wygłoszonej przez o. Franciszka, który jest także notariuszem w jego procesie rogatoryjnym (pomocniczym), rozpoczętym 8 grudnia 2019 r.  Misjonarz  potem odpowiadał na pytania uczestników spotkania  m.in. na temat pracy o. Mariana i właśnie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. Przypomniał i wyjaśnił, że proces ten toczy się dwutorowo: w Indiach w diecezji Cuttack-Bhubaneswar, gdzie mieszkał i pracował o. Żelazek, oraz w Polsce w archidiecezji poznańskiej, skąd pochodził i gdzie mieszka wielu świadków jego heroicznych cnót. Podczas tego wieczoru uczestnicy „Misji na Szewskiej” mogli kupić pamiątki związane o. Marianem, m.in. obejrzany film czy wydaną w grudniu 2019 r. książkę pt. „Człowiek dla wszystkich – o. Marian Żelazek od A do Ż”.
„Misja na Szewskiej” to cykliczne spotkania organizowane w siedzibie Biura Regionalnego Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) przy ul. Szewskiej 18 w Poznaniu. Poprzez realizowane tu przedsięwzięcia stowarzyszenie podejmuje trzy podstawowe zadania PKWP, którymi są: modlitwa, przekazywanie informacji i wsparcie materialne.

TOKA
Fot. Paweł Wodzień SVD