Chludowo pod lupą


W dniach 5-6 lutego do Domu Misyjnego przybyli goście z zarządu Prowincji Polskiej –  o. Tomasz Bujarski SVD, admonitor oraz br. Ireneusz Nyklewicz SVD, radca.

Była to okresowa wizytacja prowincjalna, wynikająca z Konstytucji Zgromadzenia. Zgodnie z nimi, prowincjał lub jego pełnomocnik przynajmniej raz na trzy lata musi przeprowadzić urzędową wizytację. Jej rolą jest m.in. wzmocnienie u współbraci  świadomości, że Zgromadzenie troszczy się o każdego z nich osobno. Jednocześnie protokoły powizytacyjne mają dostarczyć Generalatowi możliwie najdokładniejszych informacji o życiu i działalności współbraci oraz rzeczowo zobrazować stan i potrzeby poszczególnych domów.
„W ten sposób życie i działalność wszystkich skieruje się na nasz wspólny cel i ukształtuje się zgodnie z normami Zgromadzenia” – czytamy w Konstytucjach.
Wizytacji towarzyszyły modlitwy i spotkanie całej misyjnej wspólnoty domowej: księży, kleryków, brata i nowicjusza oraz Sióstr Służebnic Ducha Świętego oraz pracowników świeckich.

Na zdjęciu (niemal) w komplecie.

Fot. Franciszek Bąk SVD