Przyjaciele misji spotkali się w Chludowie


26 stycznia, w III niedzielę zwykłą ustanowioną przez papieża Franciszka Niedzielą Słowa Bożego, do Domu Misyjnego księży werbistów w Chludowie przybyło blisko 40 osób na pierwsze w tym roku spotkanie przyjaciół misji.  Tym razem jego wiodącą myślą była modlitwa o powołania.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w klasztornej kaplicy, gdzie gości powitał nowo mianowany referent misyjny chludowskiego domu o. Józef Mazur SVD, który wygłosił krótką konferencją zatytułowaną: „Jak rodzi się prawdziwe powołanie” (prezentacje na dole tekstu pod zdjęciami). Wprowadziła ona słuchaczy w nastrój cichej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne w czasie godzinnej  Adoracji Najświętszego Sakramentu, która zawsze otwiera spotkania przyjaciół misji. Wsparli ich w tej modlitwie przebywający w Domu Rekolekcyjnym uczestnicy warsztatów ze Szkoły Ikony.
Mszę Świętą w intencji przyjaciół misji, z racji nowego święta Słowa Bożego, zainaugurował poprowadzony przez o. Józefa rytuał intronizacji Pisma Świętego. Ceremonia rozpoczęła się przy śpiewie pieśni „Niechaj z nami będzie Pan…”, podczas której do kaplicy wszedł wraz z procesją kapłan z wysoko uniesioną księgą Pisma Świętego. Przed ołtarzem obrócił się do wiernych, mówiąc: Oto Słowo Boże, które było na początku wszystkiego. To Słowo było u Boga. …Wszystko przez Nie się stało. … To jest Słowo Boże, które daje nam życie, a uczestnicy liturgii odpowiedzieli: Bogu niech będą dzięki. Wtedy celebrans wciąż z uniesioną Biblią przeszedł za ołtarz i ogłosił: Oto Słowo Boże, które wraz z Najświętszą Eucharystią żywi nas i daje siły. Kiedy procesja podeszła do umieszczonego nad tabernakulum „Tronu Słowa Bożego”, celebrans otworzył niesioną Biblię mówiąc: Twoja łaska, Boże, jest bez granic i niewyczerpane są bogactwa Twojej miłości, a następnie położył ją na przygotowanym tronie i powiedział: Panie, Ty dałeś nam Słowo Twoje, które jest światłem dla stóp naszych w drodze do domu Ojca. Na te słowa jeden z ministrantów umieścił płonącą świecę po prawej stronie wystawionego Pisma Świętego. Ponownie zgromadzeni w kaplicy usłyszeli głos celebransa mówiącego: Panie, Ty dałeś nam Twoje Słowo, które jest radością naszego życia. Wtedy drugi ministrant ustawił po lewej stronie tronu kwiaty. Krótka modlitwie przed umieszczoną nad Tabernakulum Biblią, zainicjowała okadzenie intronizowanego Pisma Świętego, ołtarza i zgromadzonych ludzi w kaplicy, po czym o. Franciszek Bąk SVD, główny celebrans Mszy Świętej, zaintonował Chwała na wysokości Bogu… .
Kazanie wygłosił o. Józef, który mówił o odwiecznej aktualności Słowa Bożego. Kaznodzieja podkreślił, że Słowo Boże, tak samo jak Bóg, pozostaje aktualne we wszystkich epokach, kulturach i cywilizacjach. Dalej zaznaczył, że tak samo jak sam Bóg, Słowa Pisma Świętego czytane w czasie liturgii są dla nas źródłem nadziei i zbawienia, które urzeczywistniają się w najbardziej nieoczekiwanych momentach naszego życia, w momentach kompletnej beznadziei otaczającej człowieka niewiary. O. Józef, mówiąc o pogańskiej rzeczywistości ziemi Zabulona i ziemi Neftalego, Zajordani i Galilei pogan za czasów Chrystusa, wskazał, że to właśnie z tej ziemi przyszedł Zbawiciel, aby ocalić ludzkość. Tak samo i teraz, kiedy widzimy i słyszymy prawie ze wszystkich stron, jak zaprzecza się prawdzie o Bogu, to Słowo Boże podtrzymuje w nas nadzieję, że ta rzeczywistość zabłyśnie światłem wiary i wypełni serca ludzi gotowych, niezależnie od wieku i okoliczności, pozytywnie odpowiedzieć na Jezusowe „Pójdź za mną” – z radością i pełnym oddaniem.

Po Mszy Świętej  goście werbistów  przeszli do jadalni, gdzie czekał na nich słynny klasztorny krupnik. Posileni na duchu i ciele ponownie spotkali się w klasztornej kaplicy, by wysłuchać drugiej konferencji o. Józefa, który przedstawił sylwetkę br. Andrzeja Kędziory SVD, werbisty pracującego od prawie 30 lat na północy Ghany, w zachodniej Afryce.
Spacer po klasztornym parku i wizyta w „koralowej grocie” Matki Boskiej z Lourdes wypełniły czas między konferencją o pracy br. Andrzeja a Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji misji, misjonarzy i misjonarek.
Rozmawiając przy pożegnalnej kawie, uczestnicy spotkania przypominali jeden drugiemu o nieustannej modlitwie w intencji powołań, za misje i misjonarzy.
Na zakończenie o. Franciszek Laka SVD udzielił wszystkim błogosławieństwa krzyżem misyjnym i zaprosił na 26 kwietnia na kolejne spotkanie, którym od lat patronuje Referat Misyjny w Pieniężnie.
Józef Mazur SVD
Fot. Franciszek Bąk SVD

Jak rodzi się prawdziwe powołanie

Sylwetka misjonarza Andrzej Kędziora