Arkadij już w habicie


W niedzielę Chrztu Pańskiego Arkadij Butenko, pochodzący z Rosji nowicjusz werbistowski, podczas uroczystości obłóczyn otrzymał z rąk ojca prowincjała Sylwestra Grabowskiego SVD strój zakonny.

– Św. Paweł mówi, że jesteśmy ubrani w zbroję szczególną, zbroję łaski. Zewnętrznym symbolem dla zakonników tego ubierania w zbroję łaski jest obrzęd obłóczyn, który dzisiaj w czasie tej liturgii będziemy przeżywali – przywitał zebranych w niedzielę 12 stycznia w kaplicy Domu Misyjnego Św. Stanisława Kostki w Chludowie  jego rektor o. Jan Wróblewski SVD. – Cieszymy się, że nasz dzisiejszy solenizant – Arkadij Butenko –  będzie za chwilę obłóczony i będziemy cieszyć się z tego, że zgodził się przyjąć ten pierwszy znak przynależności do naszego zgromadzania. Ufamy, że jego duchowy rozwój w nowicjacie doprowadzi go do złożenia ślubów i do całkowitej przynależności do misjonarzy werbistów.
Mszę św. sprawowali wszyscy obecni mieszkańcy Domu Misyjnego, a przewodniczył jej i kazanie wygłosił o. Sylwester Grabowski, prowincjał Zgromadzenia Słowa Bożego w Polsce.
– Niech Pan Cię wspiera i błogosławi, zwłaszcza dzisiaj, kiedy wspominamy Chrzest Pański. Każdy z nas od chwili chrztu stał się dzieckiem Najwyższego Pana, naszego Zbawcy – zwrócił się do Arkadija o. Sylwester, który tymi słowami rozpoczął sprawowanie uroczystej Eucharystii.
Kazanie ojca prowincjała nawiązywało właśnie do dzisiejszego święta i stanowiło refleksję nad istotą epifanii.

Całe kazanie:

Po nim rozpoczął się obrzęd obłóczyn. O. Franciszek Bąk, magister nowicjatu wręczył habit ojcu prowincjałowi i wezwał nowicjusza do ołtarza, a ten odpowiedziawszy „Oto jestem” stanął przed o. Sylwestrem.
–  Drogi synu, powiedz, czego pragniesz? – zapytał.
–  Ojcze prowincjale, proszę o strój Zgromadzenia Słowa Bożego.
–  Dlaczego prosisz o ten strój?
– Pragnę poświęcić się Bogu w stanie zakonnym, aby jako członek  Zgromadzenia Słowa Bożego szerzyć wiarę świętą, miłość Bożą w świecie.
– Niech Słowo Boże i Duch Święty umocni cię swoją łaską, abyś wytrwał w dziele dzisiaj zaczętym i dostąpił kiedyś błogosławionego zjednoczenia ze Stworzycielem, Odkupicielem i Uświęcicielem naszym.
– Amen.
Następnie prowincjał poświęcił sutannę, mówiąc m.in. „Boże, zwracamy się pokornie do Twojej łaskawości, abyś pobłogosławić raczył tę sutannę, która wyraża pokorne serce i pogardę świata, a której widok ma przypominać Twojego sługę, Arkadija, jego postanowienia. Spraw, aby świętą szatę czystości, jaką za Twoim natchnieniem przyjmuje, przy Twojej pomocy zachował nieskalaną”.
Kiedy Arkadij założył sutannę, ponownie klęknął przed ołtarzem, a o. Sylwester poświęcił  pas zakonny, podany mu przez o. Franciszka i przepasał go nim, mówiąc: „Niech Pan cię opasze pasem sprawiedliwości, abyś przy Jego pomocy przezwyciężył ciało i zawsze trwał w Jego miłości. Amen.”
Na koniec Mszy św. prowincjał pogratulował Arkadijowi i podziękował o. Franciszkom – Bąkowi i Lace – za uformowanie nowicjusza oraz zarządowi domu i całej wspólnocie za tworzenie atmosfery, w której nowicjusze mogą się kształtować, a przede wszystkim kształtować ducha otwartego na żywe i skuteczne Słowo Boże, a tym samym  w przyszłości na misyjne oddziaływanie. Podziękował siostrom posługującym w tym domu i wszystkim, którzy Arkadija ogarniali modlitwą. A jemu samemu życzył, aby Pan udzielił mu mocy wytrwania do końca, Bożej łaski i wsparcia nas wszystkich, zachęcał, aby Arkadij pilnował tej łaski i dobrze ją wykorzystał.
Po Mszy św. Arkadij podziękował o. Sylwestrowi i pani Krystynie, którym wręczył kwiaty: .
– Dziękuje ojcu prowincjałowi za strój zakonny i pani Krystynie za tak wspaniale uszyty habit, wam wszystkim za wsparcie w tej drodze powołaniowej i że przyszliście dzisiaj dzielić tę radość razem ze mną. Dziękuję.
A potem wszyscy obecni złożyli mu życzenia i udali się na obiad. W przerwie o. Franciszek Bąk utrwalił uroczystość „rodzinnym” zdjęciem.
Teraz czekamy na pierwsze śluby zakonne Arkadija, które wieloletnim zwyczajem werbistowskim odbywają się zawsze we wrześniu.
Anna Kot
Fot. Franciszek Bąk SVD (x3) i Paweł Wodzień SVD