Ochrzczeni? A więc posłani!


W ramach Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w Domu Misyjnym Świętego Stanisława Kostki w Chludowie odbyły się szkolne rekolekcje misyjne. Inicjatywa zrodziła się na kanwie zaproszenia skierowanego przez papieża Franciszka do całego Kościoła, aby ożywić w każdym ochrzczonym świadomość misyjną.

Uczniowie Zespołu Szkół w Chludowie im. o. Mariana Żelazka, podzieleni na grupy według wieku,  od 14 do 18 października spotykali się z misjonarzami werbistami (Zgromadzenie Słowa Bożego) m.in. z o. Franciszkiem Laką SVD z Indonezji, z o. Firminem Azalekorem SVD z Togo, z o. Andrzejem Borkiem SVD, pracującym w Kongo oraz z o. Krzysztofem Kołodyńskim SVD, który był na misjach na Madagaskarze. Także osoby świeckie dzieliły się swoim zapałem misyjnym, wiarą, wiedzą i talentami. Z uczniami spotkał się Jacek Kaczmarski, autor internetowej strony biblijni.pl, Piotr Michoń przedstawił sposoby autentycznej pomocy ludziom potrzebującym, Monika Samolej z entuzjazmem opowiadała o swojej misyjnej pracy w Etiopii, a Agata Klementowicz przygotowała oprawę muzyczną całego wydarzenia. Nad przebiegiem tych spotkań czuwały katechetki – Karolina Rewers i s. Rafaella – oraz inni nauczyciele szkoły w Chludowie.
Każdy dzień rekolekcji rozpoczynał o. Ryszard Hoppe, proboszcz chludowskiej parafii katechezą o Sakramencie Chrztu św., a po nim osoby świeckie i misjonarze opowiadali, jak oni sami wypełniają tegoroczne hasło Tygodnia Misyjnego „Ochrzczeni i posłani” w swoim codziennym życiu. Na koniec była Eucharystia, podczas której uczestnicy zajęć powierzali dobremu Bogu wszystkich misjonarzy, misjonarki i świeckich pracujących na misjach oraz prosili, by wszyscy ludzie poznali, miłowali i smakowali dobroć Trójjedynego Boga.
Zarówno dla organizatorów, jak i uczestników, rekolekcje te były ciekawym i ubogacającym przeżyciem.

s. Rafaella SSpS
Fot. o. Ryszard Hoppe SVD