Krzysztof i Filip złożyli pierwsze śluby zakonne


 

29 września, w dniu świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela dwóch nowicjuszy – Filip Smoliński i Krzysztof Wojciechowski – na ręce o. Tomasza Bujarskiego SVD, admonitora Rady Prowincjalnej Polskiej Prowincji SVD złożyło pierwsze (roczne) śluby zakonne. W uroczystości w Domu Misyjnym Świętego Stanisława Kostki w Chludowie uczestniczyli ich rodziny, przyjaciele, miejscowe siostry Służebnice Ducha Świętego i kilkunastu współbraci z Pieniężna i Warszawy.

Wszystkich powitał gospodarz domu – rektor o. Jan Wróblewski SVD, który powiedział: – Rozpoczynamy liturgię eucharystyczną, w czasie której dwóch naszych nowicjuszy złoży swoje pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Każdy z nich wypowie słowa: Panie, chcę oddać dzisiaj całego siebie: moje życie, moją przyszłość, wszystkie moje siły i nadzieje, to co we mnie dobre , a zwłaszcza to, co potrzebuje Twojej łaski i miłosierdzia. Ufam, że moja ofiara znajdzie uznanie przed Tobą, Boże, i będzie uwielbieniem Twojej chwały. Niech przyjęta przez Ciebie, stanie się pomocą w dziele ewangelizacji świata, a przez to znakiem Twojej miłości, ukazanej we Wcielonym Słowie Bożym – Jezusie Chrystusie. Ich oddanie potrzebuje naszego wsparcia. Uczyńmy to przez modlitwę, dziękczynienie i ofiarowaną za nich komunię świętą.
Mszę świętą koncelebrowali  miejscowi i przybyli goście kapłani, a przewodniczył o. Tomasz Bujarski, który także wygłosił kazanie. O. Tomasz mówił m.in. o znaczeniu i roli poszczególnych ślubów w życiu nowicjuszy i zgromadzenia.
Całe kazanie:
Potem rozpoczęła się uroczystość. Gdy o. Franciszek Bąk, mistrz nowicjatu wezwał nowicjuszy przed ołtarz, każdy z nich odpowiedział „Oto jestem”. Kiedy wyrazili pragnienie złożenia ślubów, prowadzący ceremonię o. Tomasz wezwał zebranych do zaśpiewania Hymnu do Ducha Świętego, będącego modlitwą w intencji nowicjuszy, którzy po nim złożyli ślubowanie:
Na pamiątkę wydarzenia Krzysztof i Filip otrzymali okolicznościowe medaliki.

Msza święta zakończyła się podziękowaniami wszystkim, którzy sprawowali opiekę, także duchową nad nowicjuszami, rodzicom, a przede wszystkim Bogu za dar powołania. Także Filip w imieniu Krzysztofa i swoim podziękował Trójjedynemu Bogu za życie i powołanie, a za formację, rekolekcje i cierpliwość im okazywaną starszym współbraciom, a także rodzicom oraz ks. proboszczowi, który przyczynił się wzbudzenia powołania misyjnego Filipa w jego rodzinnych Żorach..
Po Mszy św. gospodarze zaprosili uczestników ceremonii na uroczysty poczęstunek, a potem o. Franciszek uwiecznił spotkanie na „rodzinnym” zdjęciu przed Domem Rekolekcyjnym.
TOKA
Fot. F. Bąk (X2)