Chludowo pod krzyżem


W sobotę 14 września Polska stanęła pod krzyżem. Wśród Polaków, chcących się nawrócić i modlących się pod Chrystusowym Krzyżem o przebłaganie za grzechy i bluźnierstwa w ojczyźnie, byli też chludowscy parafianie, którzy łączyli się w tej modlitwie z wszystkimi rodakami.

– Chciałbym, abyśmy teraz pod tym krzyżem i podczas całej modlitwy złożyli wszystko to, co jest trudne, to co potrzebuje przebaczenia, to, co potrzebuje miłosierdzia. To wszystko, co Chrystus wysłużył, umierając na krzyżu właśnie o godzinie 3 – rozpoczął dokładnie o godz. 15 modlitwę pod krzyżem u zbiegu ul. Kościelnej i Poznańskiej o. Jan Wróblewski, rektor Domu Misyjnego w Chludowie. – Chciejmy tu złożyć nasze intencje, prosić o umocnienie naszej wiary, błogosławieństwo dla naszej ojczyny i prosić o to, aby wiara wszystkich ludzi ochrzczonych była mocna, aby wszystkie przeciwności, które spotykamy, łaska Boża pomogła nam udźwignąć i przezwyciężyć.

Koronkę do Miłosierdzia Bożego w obchodzone właśnie tego dnia święto Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęła pieśń „Wisi na krzyżu”. Po Koronce, prowadzonej wspólnie z proboszczem o. Ryszardem Hoppe, o. Jan prosił ukrzyżowanego Jezusa, aby błogosławił naszemu zawierzeniu, umocnił naszą wiar i udzielił nam łaski miłosierdzia, abyśmy w momentach próby okazali się wierni Bogu, krzyżowi i Ewangelii. Potem w ciszy każdy przed krzyżem Chrystusa złożył własne intencje, prośby i przebłagania.
Z pieśnią „Matko Najświętsza, do Serca Twego…” uczestnicy modlitewnego spotkania udali się na plac przed kościołem, gdzie przed figurą Matki Bożej odmówili różaniec. Po nim o. Ryszard poprowadził wokół kościoła  Drogę Krzyżową, do której rozważania czytał o.Jan.
Przedostatnim etapem przebłagalnego spotkania w Chludowie była adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu. Zakończyła je Msza święta.

„Polska pod Krzyżem” to druga inicjatywa modlitewna Fundacji Solo Dias Basta, organizatorów „Różańca do granic” w 2017 r. 14 września w dniu święta Podwyższenia Krzyża Świętego zaprosili wszystkich Polaków do Włocławka na lotnisko Kruszyn właśnie pod krzyż, a tych którzy nie mogli dotrzeć, do łączenia się w modlitwie w swoich parafiach i w rodzinach. Dlaczego Polacy zgromadzili się pod krzyżem?
„W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego” – można przeczytać wezwanie organizatorów do modlitwy na stronie www.polskapodkrzyzem.pl . Dziś już wiadomo, że do Włocławka przybyło około 70 tys. pielgrzymów na prawie całodobową modlitwę. Ilu Polaków im towarzyszyło w kraju i poza jego granicami, jeszcze nie wiadomo.
Tekst rozważań Drogi Krzyżowej: Droga Krzyżowa Chludowo pod krzyżem

Tekst i zdjęcia: TOKA