prośba o łaskę nawrócenia dla dzieci: Tomka i Marty