Upamiętniliśmy działalność Romana Dmowskiego


Chludowo świętowało dwa jubileusze: 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.

Uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym odbyły się 16 czerwca najpierw w kościele parafialnym, a potem w pięknym parkowym otoczeniu Domu Zakonnego Księży Werbistów, gdzie stoi pomnik Romana Dmowskiego. Inicjatorką obchodów była Ewa Kuleczka – Drausowska, radna Powiatu Poznańskiego, a jednocześnie mieszkanka Chludowa.

Popiersie tego polityka z czasów przedwojennych, który miał swój udział w tworzeniu zrębów polskiej państwowości po czasach zaborów, upamiętnia jego kilkunastoletni pobyt w tej miejscowości i w tej posiadłości, którą w 1932 r. sprzedał misjonarzom. Do dziś pamięć o nim jest żywo pielęgnowana przez mieszkańców Chludowa i samych werbistów. W tym roku miejscowi działacze przypomnieli zasługi Roman Dmowskiego dla powołania we Francji w czerwcu 1917 r., ochotniczej formacji wojskowej, która miała stanowić zalążek narodowych sił zbrojnych niepodległej Rzeczpospolitej, Była to nazywana tak od koloru wojskowych mundurów słynna „Błękitna Armia” dowodzona przez gen. Józefa Hallera.

Uroczystości w Chludowie rozpoczęły się Mszą się w kościele parafialnym, której gościnnie przewodniczył i homilię wygłosił ks. Łukasz Glazer. Zwrócił w niej uwagę na wolność, jako dar Boga. Ten dar powinien być przeżywany w wymiarze indywidualnym i społecznym. Po Mszy Świętej, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Chludowo i pod przewodnictwem kompanii honorowej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku, uczestnicy obchodów przemaszerowali przed pomnik Romana Dmowskiego w przyklasztornym parku Księży Werbistów. Tam wszyscy odśpiewali Hymn Polski, potem pan Maciej Penno przypomniał okoliczności powstania Legionów i „Błękitnej Armii”, a następnie delegacje władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych i sołeckich złożyły kwiaty pod pomnikiem Romana Dmowskiego. Po części oficjalnej liczni uczestnicy uroczystości słuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Chludowo.

O spokojny i bezpieczny przebieg obchodów zadbał konny Powiatowy Oddział Prewencji Policji z Poznania.

Błękitna Armia

15 sierpnia 1917 r. w Lozannie z inicjatywy Romana Dmowskiego powstał Komitet Narodowy Polski, uznany przez państwa Ententy za oficjalną reprezentację narodu polskiego i sprawujący polityczną kontrolę nad armią polską we Francji w czasie I wojny światowej. Na jego prezesa został wybrany Roman Dmowski, który, oceniając działania Komitetu, pisał: „Najważniejsze cele, któreśmy sobie na Zachodzie w swej akcji podczas wojny postawili, zostały urzeczywistnione. Zjednoczenie Polski i utworzenie państwa polskiego zostało przez sprzymierzeńców ogłoszone jako jeden z warunków pokoju. (…) Komitet Narodowy miał pod swą władzą armię polską, uznaną za sprzymierzoną i wojującą. Mieliśmy tym samym zapewniony udział w konferencji pokojowej, jako jedno z państw sprzymierzonych”.