POŚWIĘCENIE ODREMONTOWANEJ CZĘŚCI DOMU MISYJNEGO W CHLUDOWIE.


W Niedzielę Miłosierdzia – 8 kwietnia – poświecono odnowioną i odremontowaną część Domu Misyjnego św. Stanisława Kostki w Chludowie. Poświęcenia dokonał O. Sylwester Grabowski SVD, Wiceprowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. W ceremonii poświęcenia uczestniczyli współbracia Domu Misyjnego w Chludowie oraz wykonawcy i podwykonawcy przedsięwzięcia na czele z inspektorem budowy, panem Piotrem Napierałą.

Ceremonię poświęcenia poprzedziła Msza Święta w intencjach Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, wszystkich dobrodziejów, inwestorów oraz pracujących i koordynujących prace budowlano-remontowe. Spotkanie zakończył wspólny posiłek.