Zbliżają się najważniejsze święta chrześcijańskie WIELKANOC.
Przyjmijcie nasze życzenia. Niech Zmartwychwstały Jezus odnowi Waszego ducha, abyście odważnie świadczyli o Waszej wierze przez uczynki miłosierdzia i braterską miłość we wspólnocie Kościoła, który jest misyjny. Dary Bożego pokoju, radości i życzliwości niech towarzyszą Wam podczas świętych dni Wielkanocy. Święta u Werbistów →

Misjonarze Werbiści

Nasz charyzmat

Przez swą nazwę czujemy się w szczególny sposób zobowiązani wobec Słowa Bożego i Jego posłannictwa.
Jego życie jest naszym życiem, Jego posłannictwo naszym posłannictwem.
Głoszenie Słowa Bożego / Międzynarodowość / Rady Ewangeliczne / Otwartość na znaki czasu

WIĘCEJ →

Nasza modlitwa

Ojcze Niebieski, Boże dobroci i miłosierdzia. Daj nam głęboką pobożność i gorliwość, abyśmy mogli spełniać wszystkie pragnienia Serca Jezusa. Udziel nam łaski, abyśmy się oddali Duchowi Świętemu, Duchowi miłości i światła, jak to uczynił przed nami św. Ojciec Arnold. Trójco Przenajświętsza, na Twoją większą cześć i chwałę, udziel nam za wstawiennictwem naszego Świętego łask, o które prosimy.